TOP

ΔΕΣ – ένα εκπαιδευτικό θαύμα!

Μιλήσαμε με την Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα Founder & CEO ΔΕΣ για το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα

Πώς είναι η γλώσσα της καρδιάς των παιδιών και πώς την μιλάει κανείς;

Η καρδιά είναι το ζωτικό όργανό μας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει ζωή. Είναι ο τροφοδότης μας. Περισσότερο, η καρδιά των παιδιών διαθέτει στο έπακρο κι όλες αυτές τις αφηρημένες ιδιότητες της καρδιάς, είναι πολύχρωμη, ανοιχτή και τρυφερή, έτοιμη να δεχτεί κάθε συναίσθημα! Γι’ αυτό, η γλώσσα της καρδιάς των παιδιών είναι η πιο δύσκολη στην εκμάθηση, ακριβώς γιατί δεν αρκεί η ακαδημαϊκή απόδοση για να την κατανοήσει κάποιος. Χρειάζεται, επιπλέον πολλή αγάπη, κατανόηση, αποδοχή, τρυφερότητα και ιδεαλισμό. Χρειάζεται πίστη στο ότι κάθε παιδί είναι ένα δώρο, αρκεί να υπάρχει υπομονή και φροντίδα, ώστε να αφαιρεθεί προσεκτικά το περιτύλιγμα! Πώς, λοιπόν, το Δες, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το ζωτικό σταθμό της ζωής των παιδιών, που επιδιώκει να είναι θετικός συντελεστής της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξής τους, να μη μιλά τη γλώσσα του πιο ευαίσθητου και απαιτητικού οργάνου ενός τρυφερού και διαρκώς αναπτυσσόμενου οργανισμού; Άλλωστε, σήμα του Δες είναι η εικονική απόδοση του όρου καρδιά! Μια χρωματιστή καρδιά που θα χτυπάει και θα καταδεικνύει κάθε στιγμή τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή μας!

Διδάσκεται-μαθαίνεται η συναισθηματική νοημοσύνη;

Η ερώτηση θα μπορούσε κάλλιστα να είναι Σωκρατική! Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι εξίσου σημαντική και ισότιμη με τους υπόλοιπους τύπους νοημοσύνης, ακριβώς γιατί καθορίζει τον τρόπο με τον όποιο αποδεχόμαστε, αφουγκραζόμαστε, αντιδρούμε στα εξωτερικά ερεθίσματα άλλα και διεκδικούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι δικαιούμαστε. Είναι ένα όπλο στα χέρια του σύγχρονου ανθρώπου, ένα όπλο ισχυρό που διαφυλάσσει την ψυχική ισορροπία, τη σταθερότητα, την αυτοαναγνώριση και την αυτοκυριαρχία που απαιτείται για να κατακτήσει κάθε στόχο της ζωής! Ναι, η συναισθηματική νοημοσύνη διδάσκεται, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, μέσα από εγχειρίδια και ασκήσεις τετραδίου. Διδάσκεται μέσα από καθημερινές πρακτικές και ερεθίσματα που πλαισιώνουν κάθε εμπλουτισμένο πρόγραμμα, ένα καλό βιβλίο, παρατήρηση και συζήτηση καταστάσεων και γεγονότων, τέχνη, προγράμματα, αλλά και καθημερινές ρουτίνες επίλυσης διαφορών, κατανόησης του δικού μας και του αλλότριου συναισθήματος και πολλά άλλα αποτελούν μέσο εκμάθησης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι αναγκαίο γι’ αυτό η ύπαρξη εμπνευσμένων, καταρτισμένων και πεφωτισμένων διδασκάλων που μπορούν να εκμεταλλευτούν την κάθε ευκαιρία για τέτοιου είδους γνώσεις! Το αμεσότερο αποτέλεσμα του προγράμματός μας και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η συναισθηματική νοημοσύνη διδάσκεται είναι η πλήρης ανυπαρξία του σχολικού εκφοβισμού (bulling) στο Δες!

Πώς αξιοποιείται η συναισθηματική νοημοσύνη στη διδασκαλία;

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί βασικό όπλο στα χέρια του δασκάλου. Η διαχείριση της ομάδας γίνεται καλύτερα όταν η ίδια η ομάδα ελέγχει το θυμικό-συναισθητικό τμήμα της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν κάθε μέλος της ομάδας έχει αναπτύξει τη συναισθηματική νοημοσύνη και μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα δικά του συναισθήματα άλλα και να συμμεριστεί των υπολοίπων!

Πώς στην πράξη η μοναδικότητα του κάθε μαθητή παραμένει προτεραιότητα και αξίωμα μέσα σε ένα σύνολο τάξης αλλά και στο ευρύτερο σύνολο ενός σχολείου;

Στο Δες πιστεύουμε στην ατομικότητα. Κάθε μαθητής είναι μοναδικός και χρειάζεται να αναπτύξει τα δικά του κίνητρα εκμάθησης που καλύπτουν παράλληλα και τις μαθησιακές του ανάγκες και τα ενδιαφέροντα. Το Σχολείο μας είναι και θα παραμείνει ένα Σχολείο με μικρό, ελεγχόμενο αριθμό μαθητών, αριθμό που επιτρέπει τη διαφοροποίηση και τον σεβασμό στην ατομικότητα όχι μόνο στο επίπεδο τάξης άλλα και στο ευρύτερο σύνολο. Οι καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί μας, η εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διδασκαλία, η χρήση διαφοροποιημένων ασκήσεων και προσεγγίσεων, άλλα και η χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων, η αντιμετώπιση του βιβλίου ως επικουρικού μέσου και όχι ως απόλυτης αυθεντίας, η πίστη στη θεωρία των πολλαπλών ευφυϊών είναι τα βασικά σημεία που διαφοροποιούν το Δες και που διασφαλίζουν ότι κάθε μαθητής/-τρια είναι, νιώθει και παραμένει μοναδικός έως ότου ολοκληρωθεί η φοίτησή του!

Μιλήστε μας για τα παιδικά σας χρόνια και ποιες εμπειρίες ορόσημο έχετε κρατήσει ή σας έχουν οδηγήσει στη δημιουργία του ΔΕΣ.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου πορείας, διαπίστωσα πολλές ανακολουθίες και ελλείψεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μου προκαλούσε ανέκαθεν ένα αίσθημα απογοήτευσης ο τρόπος με τον οποίο η εκπαιδευτική διαδικασία συνθλίβει κάθε πρωτοτυπία και μοναδικότητα. Αναζητώντας, δε, ένα σχολείο με κατάλληλη προσέγγιση για τα παιδιά μου, αισθάνθηκα ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μια αλλαγή, για ένα σχολείο που να σέβεται την ευαισθησία αυτής της ηλικίας, να προάγει τη γνώση και την επιστημονικότητα άλλα ταυτόχρονα να καλλιεργεί τις κλίσεις και τα ταλέντα των μαθητών με τρόπο που δεν αποκλείει την καλλιέργεια και των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων. Βασική μου επιδίωξη είναι μέσα από το Δες να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, άνθρωποι με καλλιέργεια και παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου, πολίτες του κόσμου και του μέλλοντος.

Απευθύνεστε σε όλα τα παιδιά ή το ΔΕΣ έχει δημιουργηθεί για κάποια ειδική κατηγορία;

Το Δες είναι το ιδανικό Σχολείο, το σχολείο όπως θα έπρεπε να είναι στην ολοκληρωμένη του μορφή και όπως θα έπρεπε κάθε σχολείο να είναι! Απευθύνεται σε κάθε παιδί που αντιμετωπίζει τη γνώση ως εμπειρία, που αγαπά τη μάθηση και τη διερεύνηση, που διαρκώς ρωτά για να γίνει πλουσιότερος ο γνωστικός του ορίζοντας, που αναζητά απαντήσεις και νέα πεδία δράσης. Το Δες είναι το Σχολείο που ικανοποιεί και τροφοδοτεί κάθε ανήσυχο πνεύμα!

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το ΔΕΣ από άλλα σχολεία;

Το πρόγραμμα του ΔΕΣ είναι καινοτόμο στη φιλοσοφία του, καθώς αν και ακολουθεί τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος Σπουδών, τους κατακτά μέσα από τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, η οποία προσαρμόζει τις διδακτικές μεθόδους στα ταλέντα του μαθητή, στον τρόπο που αυτός μαθαίνει καλύτερα και ανιχνεύει διαρκώς τη μαθησιακή ετοιμότητά του. Έτσι, όλοι οι μαθητές μέσα από στοχευμένες και εντατικοποιημένες προσεγγίσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις μαθησιακές προκλήσεις. Η διαθεματική και η κειμενοκεντρική προσέγγιση είναι οι άξονες πάνω στους οποίους δομούνται και συμπλέκονται όλα τα μαθησιακά αντικείμενα. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αρμονία ανάμεσα στο γνωστικό και στο συναισθηματικό στοιχείο κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Γι’ αυτό και βασίζεται στη θεωρία των πολλαπλών ευφυϊών και στη συναισθηματική νοημοσύνη, μέσα από μια άριστα δομημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουμε όλα τα μαθήματα ως πρωτεύοντα. Με την ίδια έμφαση που διδάσκονται τα γλωσσικά μαθήματα και τα μαθηματικά, διδάσκονται και τα σπορ, η μουσική, η τέχνη και η λογοτεχνία! Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι από τα αρχαία χρόνια τα μαθήματα αυτά εντάσσονταν στο αθηναϊκό εκπαιδευτικό μοντέλο, καθώς η καλλιέργεια του νου πρέπει να συνοδεύεται και από τη φροντίδα του σώματος, την καλλιέργεια της ψυχής και του αισθητικού κριτηρίου!

Γιατί ευρωπαϊκό και για ποιο λόγο η έμφαση στην αγγλική γλώσσα;

Η «ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» ορίζει ένα πεδίο ιδεών και εφαρμογών που αφορά την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη, όπως εξελίσσεται υπό τις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης. Για τον προσδιορισμό αυτής της δυναμικής στον ευρωπαϊκό χώρο αναλύονται οι παράμετροι που συνιστούν αυτή την πολιτική και ειδικότερα οι σκοποί της εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των πολιτών της Ε.Ε. Όλα τα νέα προγράμματα και ο προβληματισμός που απορρέει απ’ αυτά σχετίζονται με την κοινωνία της γνώσης. Η γνώση όμως δεν περατώνεται στα σχολικά θρανία, αλλά αποκτά τώρα πλέον ένα χαρακτήρα δια βίου παιδείας των πολιτών. Γι’ αυτό είναι αδιανόητη η πολιτότητα ως συμμετοχή χωρίς τη νέα αντίληψη για τη γνώση και τη δράση. Ένα σχολείο με ευρωπαϊκή προοπτική εγγυάται τη δημιουργία πολιτών του κόσμου και του μέλλοντος. Η ευρωπαϊκή προοπτική ενός προγράμματος προκύπτει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, όπως ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα IB PYP, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται η συστηματική επαφή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό, η ανταλλαγή ιδεών άλλα και η εκπαίδευση στην αναγνώριση και αποδοχή νέων, πρωτοποριακών σκέψεων και πρακτικών.

Το πρόγραμμα του Δες είναι Bilingual. Οι ώρες που αντιστοιχούν στη διδασκαλία Ελληνικών και Αγγλικών είναι ισοδύναμες, ενώ υπερισχύει το αγγλικό πρόγραμμα στις μεγαλύτερες τάξεις. Τα αγγλικά λογίζονται και διδάσκονται ως μητρική γλώσσα, γι’ αυτό και εκτός από την αγγλική γλώσσα, φιλολογία και μαθηματικά στο αγγλικό πρόγραμμα εντάσσονται και τα μαθήματα ειδικότητας όπως: art, music, sports. Η έμφαση στην αγγλική γλώσσα σχετίζεται τόσο με τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του Σχολείου, όσο και με τις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας, κοινωνικά και εργασιακά. Πρόκειται για ένα προσόν που αφήνει ελεύθερο όλο το πεδίο δυνατοτήτων ενός σύγχρονου πολίτη. Σπουδές, εργασία, κοινωνική ζωή, πνευματική ανάπτυξη και διεύρυνση πολιτιστικών οριζόντων είναι ενδεικτικά κάποιες από τις δυνατότητες αυτές. Παράλληλα, στο Δες τα παιδιά διδάσκονται ήδη από την Α Δημοτικού και μια ξένη γλώσσα επιλογής (γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά).

Σε τι ακριβώς έγκειται το «διαδραστικό», πώς αυτό ορίζεται;

Το διαδραστικό έγκειται στον τρόπο προσέγγισης και διδασκαλίας του Δες. Το Δες δεν είναι δασκαλοκεντρικό. Η μάθηση είναι βιωματική και κατακτάται μέσα από έναν συνδυασμό διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες εμπλέκουν κυρίως τον μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Η αναζήτηση τη γνώσης, η αναπαραγωγή της, η εμπέδωση μέσα από δραστηριότητες, άλλα και η διαθεματική προσέγγιση έννοιας είναι μερικά από τα σημεία που καθιστούν τη μαθησιακή εμπειρία στο Δες διαδραστική.

Από την εμπειρία σας μέχρι τώρα με τους γονείς και την «ελληνική οικογένεια», πόσο οι Έλληνες είναι ανοιχτοί στο διαφορετικό; Έχετε δει εξέλιξη-πρόοδο και διαφορά από τα πρώτα βήματα του ΔΕΣ μέχρι σήμερα;

Είναι σημαντικό οι γονείς να ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Δες. Η κλασική αντίληψη του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης πολύ συχνά αποτελεί «πρόβλημα» στην αποδοχή ενός διαφορετικού, καινοτόμου προγράμματος. Ο δασκαλοκεντρισμός, η εμμονή στην τυπική επανάληψη στείρων κανόνων και μεθόδων και η τυποποιημένη εκμάθηση/ αποστήθιση της σχολικής ύλης αποτελούν παράγωγα του υπάρχοντος σχολικού συστήματος, που πολύ συχνά, όμως, προκαλούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε όσους δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν ότι η γνώση πλέον δεν συνδέεται άρρηκτα με την απομνημόνευση όγκου πληροφοριών άλλα με τον τρόπο εύρεσης και αποδελτίωσης τη σωστής πληροφορίας. Πλέον, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να γνωρίζουν από μνήμης πληροφορίες. Αυτές διαρκώς αλλάζουν και τα αρχεία διαρκώς ενημερώνονται. Ζούμε στα χρόνια της προόδου, των ανακαλύψεων και των ανατρεπτικών θεωριών. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος δεν είναι η ίδια η πληροφορία, άλλα ο αξιόπιστος τρόπος να την εντοπίσει και να την ξεχωρίσει. Χρειάζεται όχι η ίδια η γνώση, με τη στενή έννοια του όρου, άλλα οι δεξιότητες, η ευελιξία και η γνώση του πώς εργάζομαι πάνω σε κάθε νέα πρόκληση. Όλο και περισσότεροι γονείς, ειδικότερα όσοι έχουν εμπειρία από συστήματα του εξωτερικού δείχνουν εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα που θυμίζει περισσότερο το φινλανδικό παρά το ελληνικό. Μας τιμά, όμως, η εμπιστοσύνη τόσο των πιο «τολμηρών» ελληνικών οικογενειών, όσο και του μεγάλου αριθμού αλλοεθνών που επιλέγουν το Δες.

Άλλο σημαίνει εκπαιδευτικός και άλλο σημαίνει γονιός-μαμά, ποιες αρχές που διέπουν τις παιδαγωγικές μεθόδους του ΔΕΣ χρησιμοποιείτε στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας και στην επικοινωνία σας μαζί τους;

Πραγματικά υπάρχει μεγάλη διάσταση στις δύο αυτές ταυτότητες του ίδιου προσώπου. Υπάρχει, όμως και ένας μοναδικός συνταυτισμός! Το πρόσωπο που τις κατέχει πλάθεται συνεχώς μέσα από αυτές και το απόσταγμα της γνώσης αυτής δεν μπορεί παρά να υπεισέρχεται στην προσωπική σχέση μαμάς- παιδιού. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου ήταν εξίσου διαδραστική όσο και του προγράμματος του Σχολείου που ονειρευόμουν. Τα παιδιά μου εκτέθηκαν σε ερεθίσματα, επένδυσα στις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, επένδυσα στη μόρφωσή τους. Ταξιδέψαμε πολύ ήδη από την πολύ μικρή τους ηλικία, ώστε να εκτεθούν στο άλλο, στο διαφορετικό, στο ευρωπαϊκό, παίξαμε πολύ, διαβάσαμε πολύ και όταν ήρθε η ώρα για τη μόρφωσή τους επένδυσα σε Σχολεία (μετά από από μια μακροετή ταλαιπωρία να βρω επιτέλους ένα σχολείο να ταιριάζει στα δικά μου δεδομένα) που έδωσαν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης στα παιδιά μου, τη δυνατότητα του πειραματισμού και της εξερεύνησης του δικού τους εαυτού και πεδίου ενδιαφερόντων, ώστε απερίσπαστα τα ίδια να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα αυτά. Αυτό που πάντα με ενδιέφερε είναι η δημιουργία ανθρώπων καλλιεργημένων, με παιδεία και την ευκαιρία και τη χαρά να αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως ευτυχία και να ευτυχούν ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες ασχολούμενοι με αυτό που πραγματικά θέλουν.

Το ΔΕΣ ξεκίνησε ως νηπιαγωγείο και επεκτάθηκε και ως δημοτικό σχολείο. Πώς βλέπετε αυτή την πορεία;

Η δημιουργία του Δημοτικού Σχολείου του Δες είναι η φυσική απόρροια ενός εκπαιδευτικού συστήματος που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται στο προνήπιο και στο νηπιαγωγείο, το οποίο θεωρούσα ότι θα έπρεπε να έχει μία συνέχεια, ώστε να ολοκληρωθεί, αφού οι βάσεις είχαν ήδη τεθεί. Το προσωπικό μου όραμα σε συνδυασμό με το αίτημα των γονέων από τις μικρότερες βαθμίδες του Δες, οι οποίοι αισθάνονταν ότι δεν έβρισκαν παιδαγωγική συνέχεια του εμπλουτισμένου προγράμματος και της καινοτόμου φιλοσοφίας του Δες, αποτέλεσαν τη βασική αφορμή για να δημιουργήσω το Δες Δημοτικό. Θεωρώντας ότι το Δημοτικό αποτελεί την πλέον καθοριστική βαθμίδα για τη διαμόρφωση σταθερών χαρακτηριστικών και στάσεων ζωής, ήταν για μένα μια σπουδαία πρόκληση να σχεδιάσω ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προεκτείνει τις δεξιότητες και ενισχύει τα θεμέλια μιας ισορροπημένης προσωπικότητας.

Πόσο ικανοποιημένη είστε από την υλοποίηση του οράματός σας και τι άλλα όνειρα-σχέδια έχετε για το ΔΕΣ;

Το Δες αποτελεί για μένα προσωπικό στοίχημα. Είναι η ενσάρκωση όλων όσων είχα ιδανικά στο μυαλό μου. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά γι’ αυτό. Έχω επενδύσει παντοιοτρόπως και χωρίς να υπολογίσω το κόστος, τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις. Πλέον, το Δες έχει υλοποιήσει το όραμα και τους στόχους μου, όσον αφορά την ποιότητα, τη φιλοσοφία και την ταυτότητά του. Ταυτόχρονα, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ως ιδιωτικό Σχολείο. Είναι ένα Σχολείο με εξωστρέφεια, με πάμπολλα προγράμματα Erasmus+, μέσα από τα οποία διασφαλίζεται η διαρκής επαφή με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με προβολή μέσα από τις δράσεις και το πρόγραμμά του. Το επιστέγασμα του IB είναι η φυσική εξέλιξη μιας μεθόδου διδασκαλίας που ταιριάζει από κάθε άποψη στη φιλοσοφία του. Ως άνθρωπος πολυσχιδής και δημιουργικός δε σταματώ εδώ. Διαρκώς αποζητώ την πρόοδο, την καινοτομία, την εξέλιξη και το συγχρονισμό με τα πιο καινοτόμα ιδρύματα του κόσμου. Αυτήν τη στιγμή το Δες είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο ελληνικό Σχολείο στο Σκανδιναβικό μοντέλο. Τα σχέδιά μου δεν παύουν και η έμπνευσή μου είναι αστείρευτη. Υπάρχει πάντα το επόμενο βήμα και η νέα προοπτική που μπορεί να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τα όραμά μου.

Υπάρχει προγραμματισμός για τη δημιουργία και των επόμενων βαθμίδων εκπαίδευσης – δηλαδή, γυμνάσιο, λύκειο;

Το Δες Δημοτικό δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη. Για τη δημιουργία του δαπάνησα προσωπικά οικονομικά στοιχεία, άλλα κυρίως μεγάλα αποθέματα ενέργειας και ψυχής. Είναι κάτι που θα ήθελα να απολαύσω καθόσον μεγαλώνει, προοδεύει και καθιερώνεται, χωρίς να εμπλακώ στη σύσταση ενός νέου εκπαιδευτικού οργανισμού και μάλιστα άλλης βαθμίδας! Άλλωστε, το κίνητρό μου δεν είναι χρησιμοθηρικό για να προγραμματίζω ήδη τη δημιουργία των επόμενων βαθμίδων. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου απαραίτητο, υπάρχουν Σχολεία που μπορούν επάξια να απορροφήσουν τους αποφοίτους μας. Από την άλλη πλευρά, δεν είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση του Δημοτικού με τις άλλες βαθμίδες. Το Δημοτικό αποτελεί μια ξεχωριστή βαθμίδα, η οποία λόγω της ευαίσθητης ηλικίας των παιδιών πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις και πρέπει να κατευθύνει το διευρυμένο γνωστικό πεδίο των παιδιών αμερόληπτα και χωρίς περιορισμούς που προκύπτουν όταν τα παιδιά εισέρχονται από νωρίς σε εκπαιδευτικά συστήματα με στόχο τις τελικές εξετάσεις του Λυκείου.

Η μετάβαση αργότερα των μαθητών που τελειώνουν-αποφοιτούν από το ΔΕΣ πόσο ομαλή μπορεί να είναι σε ένα άλλο εκπαιδευτικό περιβάλλον που στηρίζεται σε άλλες παιδαγωγικές αρχές; Έχει ληφθεί κάτι τέτοιο υπόψη στο σχεδιασμό σας;

Το Δημοτικό αποτελεί την πιο ευαίσθητη και νευραλγική βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι η βαθμίδα κατά την οποία κατακτάται σημαντικό μέρος των γνώσεων αλλά και γαλουχείται η προσωπικότητα των παιδιών. Η ποιότητα της γνώσης δεν σχετίζεται με την ίδια την πληροφορία τόσο, όσο με την ικανότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και εκμετάλλευσης της πληροφορίας η οποία μπορεί να εντοπιστεί ποικιλοτρόπως. Η κριτική σκέψη, η ικανότητα παραγωγής λόγου και επίλυσης προβλημάτων, η καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου και της σκέψης, η καθιέρωση συνηθειών, η διαμόρφωση κουλτούρας και η ενδυνάμωση του ψυχικού, πνευματικού κόσμου των παιδιών είναι τα πιο βασικά ζητούμενα κατά την ηλικία αυτή. Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να κατακτηθούν σε μεγαλύτερη ηλικία, άλλα από την άλλη πλευρά διασφαλίζουν την ορθή, θετική εξέλιξη των παιδιών και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε πρόκληση κληθούν να αντιμετωπίσουν. Η συνέχεια των παιδιών μετά το Δημοτικό είναι δεδομένα εφικτή και θετική σε οποιοδήποτε σχολείο επιλεγεί, είτε αυτό είναι αγγλικού ή άλλου ξενόγλωσσου χαρακτήρα ή είναι ένα σχολείο που ακολουθεί το κλασικό πρότυπο του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Όταν υπάρχει η σωστή προετοιμασία κάθε αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία!

Μια ευχή σας για το 2019;

Να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε! Να μας προσέχουμε! Και τέλος, μακάρι αυτή η χρονιά να φέρει πίσω κλεμμένα όνειρα και κλεμμένα χαμόγελα από όσους τα έχουν στερηθεί!

 

περισσότερα για το ΔΕΣ θα βρείτε: DES

Καταχώρησε Σχόλιο