βρεφική γλωσσική αλληλοεπίδραση

Πώς οι καθημερινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προωθούν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε βρέφη

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που συγκρίνει άμεσα τις αντιδράσεις του εγκεφάλου των βρεφών με την κοινωνική αλληλεπίδραση ενηλίκων σε σχέση με την μη κοινωνική αλληλεπίδραση

ενίσχυση ομιλίας βρέφους
5 καθημερινές ευκαιρίες για να βοηθήσετε το μικρό σας να μιλήσει

Η έρευνα δείχνει ότι όσο πιο συχνά οι γονείς αλληλοεπιδρούν ουσιαστικά με τα παιδιά τους και εξασκούν θεμελιώδεις δεξιότητες ομιλίας και γλώσσας (ακόμη και ανεπίσημα), τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουν σε αναπτυξιακά ορόσημα

Γιατί η ανάγνωση παιδικών τραγουδιών και το να τραγουδάτε στα μωρά μπορεί να τα βοηθήσει να μάθουν τη γλώσσα

Νέα έρευνα: Οι γονείς πρέπει να μιλούν στα μωρά τους χρησιμοποιώντας ομιλία τραγουδιού, όπως παιδικές ρίμες, όσο περισσότερο μπορούν

Πώς οι βρεφικές συνομιλίες μεταξύ γονέων και μωρών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της γλώσσας

Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε στο βάβισμα των μωρών επιδρά καταλυτικά στο μελλοντικό λεξιλόγιό τους