20-21 Ιουλίου 1969

54 χρόνια από την πρώτη προσελήνωση!

“Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα”