ψεγάδια

«Αγαπώντας τις δικές μου ατέλειες, μαθαίνω στους γιους μου να μην αναζητούν την ομορφιά μόνο στην τελειότητα»

Πρέπει πρώτα να συμφιλιωθούμε με τα δικά μας «ψεγάδια» για να μεγαλώσουμε αγόρια που θα αποδέχονται τα κορίτσια όπως ακριβώς είναι