χώρες του κόσμου

Το πολυπολιτισμικό παζλ της ανάπτυξης

Η έκθεση του παιδιού σε διαφορετικές κουλτούρες προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα