χρόνος εκτός σπιτιού για νεογέννητο και προφυλάξεις

Πόσο σημαντικά είναι για μαμά και νεογέννητο η βόλτα κι ο χρόνος εκτός σπιτιού

Μια απορία που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών μπορεί να απασχολεί τις νέες μαμάδες