Χρωμοσωμικά ζητήματα

Ποιότητα σπέρματος και πιθανότητες αποβολής

Η επιστήμη ρίχνει φως σε άλλη μια αιτία της αποβολής, που αυτή τη φορά αφορά τον μέλλοντα μπαμπά