χρωματοθεραπεία

Τι χρώμα νιώθεις σήμερα;

Χρώματα και συναισθήματα, σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική προσέγγιση