χειλια

Γονείς και φροντίδα των γεννητικών οργάνων του παιδιού

Οι γονείς είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να φροντίζουν (ή καλύτερα πώς να ΜΗΝ φροντίζουν) την καθαριότητα…