χαρισματικά παιδιά

Οδηγός για γονείς παιδιών που ξεχωρίζουν για τις υψηλές επιδόσεις τους

Είναι σημαντικό να τους υπενθυμίζουμε συνεχώς ότι η αξία τους δεν συνδέεται αποκλειστικά με τα επιτεύγματα ή τις διακρίσεις τους.