χαρίζω τα παιχνίδια που δεν παίζω πλέον μαζί τους

Παίζω, μεγαλώνω, μαθαίνω να προσφέρω

Πρωτοβουλία εταιρείας παιχνιδιών μάς μαθαίνει να δίνουμε χαρά με ό,τι δεν παίζουμε πια