φράσεις που λειτουργούν ως μάντρα για να παραμείνετε ψύχραιμη