Τραγουδάμε μαζί με τα παιδιά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του Τάσου Ιωαννίδη

Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Xάχανα

Τραγουδάμε μαζί με τα παιδιά τα τραγούδια του Τάσου Ιωαννίδη

Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Xάχανα

Τραγουδάμε μαζί με τα παιδιά τα τραγούδια του Τάσου Ιωαννίδη