Σχολικά Προγράμματα του ΚΠΙΣΝ ταξιδεύουν στην σχολική τάξη και προσκαλούν τους μαθητές να γνωρίσουν να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν στην πράξη πρωτοποριακές ιδέες

Ιδέες στη Σχολική Τάξη: Διαδικτυακά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς

Σχολικά Προγράμματα του ΚΠΙΣΝ ταξιδεύουν στην σχολική τάξη και προσκαλούν τους μαθητές να γνωρίσουν, να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν στην πράξη πρωτοποριακές ιδέες