συναισθηματική σκοπιμότητα

Πώς η εξάσκηση της συναισθηματικής σκοπιμότητας μπορεί να βοηθήσει γονείς και παιδιά

Η επίγνωση των συναισθημάτων μάς βοηθά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι – και καλύτεροι γονείς.