συναισθηματική αξία του χώρου και των αντικειμένων