συμπόνοια

Χαρούμενα παιδιά σήμερα, σημαίνει ισορροπημένοι ενήλικες αύριο!

Το μυστικό βρίσκεται στις λέξεις: ενσυναίσθηση, αποδοχή, σεβασμός, υπευθυνότητα, προσφορά… κι αγάπη!

Προσοχή: οι νέες γενιές οδηγούνται στην απάθεια!

Κι ο τρόπος με τον οποίον μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό