συμμετέχω σε σχολική πράσταση

«Μαμά, έχω ποίημα»

Το άγχος της γιορτής και πώς να το μετατρέψουμε σε χαρά!