στοργική ανατροφή

Το λέει κι η επιστήμη: η στοργική ανατροφή από τη γέννηση και σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχει μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο

Δεν θα πάψουμε να τονίζουμε τα οφέλη που έχει η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους στην ενθάρρυνση της προκοινωνικής συμπεριφοράς, στην ανθεκτικότητα και στην ψυχική τους υγεία αργότερα στη ζωή