στολίζω νωρίς για τα Χριστούγεννα

Το να στολίζoυμε νωρίς το σπίτι για τα Χριστούγεννα μας κάνει καλό

Το βεβαιώνει κι η επιστήμη – οπότε μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση

Όσο πιο νωρίς στολίζεις…

τόσο πιο happy νιώθεις…