στα χρόνια τα παλιά….» Πρόγραμμα Μαρτίου στις Μικρές Ιστορίες

«Τότε, στα χρόνια τα παλιά….» Πρόγραμμα Μαρτίου στις Μικρές Ιστορίες

  Τρίτη 6/3/12«Κουλουράκι αχνιστό απ’ το φούρνο τον παλιό»Από πότε υπάρχει το επάγγελμα του φούρναρη; Πως…