σπερμα

Υγιές σπέρμα και πιθανότητες σύλληψης

Νέα δεδομένα αποκαλύπτουν γιατί οι άνδρες πρέπει να βελτιώσουν την υγεία του σπέρματος τους

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα;

Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την ποιότητα του σπέρματος, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία.