σοκ

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τραγικές ειδήσεις

Διαχείριση της πληροφορίας και των συναισθημάτων που δημιουργεί η επικαιρότητα