σε μαθητές ή/και εκπαιδευτικούς για προσωρινή χρήση

Το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται να παραδώσει σημαντικό εξοπλισμό αξίας άνω των 24 εκ. ευρώ

Σε μαθητές ή/και εκπαιδευτικούς για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης