πώς τα μωρά κατανοούν τους αριθμούς

Η αριθμητική της αγάπης – ή πώς μαθαίνουν τα μωρά να μετράνε

Είναι απίστευτο το τι είναι σε θέση να κατανοήσει ο βρεφικός τους εγκέφαλος