πώς να προφυλάξετε τα παιδιά από τον κίνδυνο πνιγμού

Οδηγίες ασφαλούς κολύμβησης για μικρά παιδιά

Για να μη θρηνήσουμε καμία απώλεια από πνιγμό αυτό το καλοκαίρι