πώς να νιώσουμε το σπίτι ως πυρήνα και ως καταφύγιο

Μένουμε σπίτι… από συνειδητή επιλογή και με αίσθημα ευθύνης

Και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε, να το αποδεχθούμε και να το εξηγήσουμε στα παιδιά μας