πώς να δείξετε στα παιδιά το ενδιαφέρον σας για τη μέρα του στο σχολείο