πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης

Όχι άλλο zoom, όχι άλλες βιντεοκλήσεις!

Τι να κάνετε όταν και τα παιδιά φτάνουν στα όριά τους