Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους