πώς μαθαίνουν τα μωρά να μιλάνε

Εσάς σε ποια γλώσσα «μιλάει» το μωρό σας;

Η ιατρική έρευνα αποδεικνύει ότι ακόμα και το κλάμα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/γλώσσα

Μα_μά, μπα_μπά, για_γιά – η επανάληψη της συλλαβής μετράει!

Δεν είναι τυχαίο που τα μωρά μαθαίνουν πρώτα να λένε συγκεκριμένες λέξεις