πώς θεραπεύεται η ζήλια μέσα σε ένα ζευγάρι

Γιατί υπάρχει ζήλια στην σχέση;

Πώς θα απαλλαγείς από αυτή, είτε την προκαλείς είτε στην προκαλούν