πώς η φροντίδα του μωρού συνδέεται με το λεξιλόγιο και τη γλωσσική του ανάπτυξη

Η αλληλεπίδραση της μαμάς με τα μωρό επηρεάζει το μελλοντικό του λεξιλόγιο κι όχι μόνο

Η φροντίδα που παίρνουν τα παιδιά αποτυπώνεται στον τρόπο που μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται