Πώς απεικονίζεται ο πόνος σε παιδικά προγράμματα και πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών ως προς το βίωμα του πόνου