πόσο νερό πρέπει να πίνουν τα παιδιά

Μήπως είπε το νερό νεράκι;

Κι όμως η έλλειψη νερού σε ένα παιδί μπορεί να είναι πηγή ανησυχίας και υπερέντασης