πόσο καλά γνωρίζουν τα παιδιά τους γονείς τους

Τι συναισθηματική κληρονομιά θα αφήσουμε στα παιδιά μας;

Φροντίζοντας να αφήσουμε πίσω μας ένα ζωντανό κομμάτι του εαυτού μας παντοτινά δικό τους