πρώτη προσελήνωση

55 χρόνια από την πρώτη προσελήνωση!

“Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα”