πρώτες λέξεις

ενίσχυση ομιλίας βρέφους
5 καθημερινές ευκαιρίες για να βοηθήσετε το μικρό σας να μιλήσει

Η έρευνα δείχνει ότι όσο πιο συχνά οι γονείς αλληλοεπιδρούν ουσιαστικά με τα παιδιά τους και εξασκούν θεμελιώδεις δεξιότητες ομιλίας και γλώσσας (ακόμη και ανεπίσημα), τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουν σε αναπτυξιακά ορόσημα

Μα_μά… μπα_μπά – ποια θα είναι άραγε η πρώτη του λέξη

Απλοί τρόποι για να ενισχύσετε τη λεκτική ανάπτυξη του μωρού

Ναι, το «μπαμπάλισμα» είναι η πρώτη μορφή λεκτικής επικοινωνίας

Ακόμα και αν οι ήχοι που βγάζει το μωρό σας δεν βγάζουν νόημα, γιορτάστε τους ως την πρώτη του προσπάθεια να μιλήσει, σύμφωνα με έρευνες.