προσέχω

Πώς να αντιδράσετε στην προσπάθεια του παιδιού να τραβήξει την προσοχή σας

Μπορεί μερικές φορές να είναι κουραστικό, αλλά το να νιώθει ένα παιδί ορατό από τους γονείς του είναι εξαιρετικά σημαντικό

Πώς να μάθουμε σε ένα ατρόμητο νήπιο να προσέχει περισσότερο

Προκειμένου η περιέργεια και η διάθεση εξερεύνησης να μην είναι επικίνδυνες