προβληματισμοί

Ενός λεπτού σιγής ενός αλλιώτικου Μεγάλου Σαββάτου

Από την ανοσία της αγέλης στη σωτηρία της ψυχής… ένας ιός δρόμος…