προβλήματα όρασης

Έλεγχος όρασης – πόσο συχνά πρέπει να γίνεται

Πότε και γιατί πρέπει να πάτε το παιδί στον οφθαλμίατρο

Καταργώντας τα προβλήματα όρασης στο παιχνίδι

Γιατί όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες όταν παίζουν