ποσοστά επιτυχίας

«Παγώστε» το βιολογικό σας ρολόι – αλλά όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο

Όταν αποφασίσετε την κρυοσυντήρηση ή την κατάψυξη ωαρίων πριν τα 30 αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας