πολυϋδράμνιο

πολυϋδράμνιο
3ο τρίμηνο: είναι ανησυχητική η υπερβολική ποσότητα αμνιακού υγρού;

Το πολυϋδράμνιο (υψηλό αμνιακό υγρό) είναι μια σπάνια πάθηση — αλλά είναι λόγος ανησυχίας, ειδικά κατά το τρίτο τρίμηνο;