ποιες δεξιότητες βελτιώνει η ανάπτυξη της φαντασίας

Ας φανταστούμε ότι… ο καλύτερος τρόπος να αρχίσει ένα παιχνίδι

Ή πώς η φαντασία μπορεί να γίνει ένα μοναδικό εργαλείο μάθησης και βελτίωσης δεξιοτήτων