ποια παιδιά είναι πιο αστεία

Τα δεύτερα παιδιά έχουν περισσότερη πλάκα!

Η επιστήμη διερευνά γιατί τα μικρότερα αδέρφια είναι πιο αστεία από τα μεγαλύτερα…