πιπίλισμα

Γιατί και πότε πρέπει να κάνετε τα παιδιά να σταματήσουν να πιπιλίζουν τον αντίχειρά τους

Το παρατεταμένο πιπίλισμα του αντίχειρα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο στόμα, τη γνάθο και τα δόντια του παιδιού σας