πηγές εκνευρισμού για ένα παιδιί

Ποιοι λόγοι (αιτίες) κάνουν ένα παιδί να οδηγηθεί σε ξέσπασμα

Τι νιώθει, τι έχει ανάγκη και πώς να το βοηθήσετε να αισθανθεί καλύτερα