πετσακι

Σώστε την φυσιολογική παιδική πόσθη

Αν εξαιρέσουμε τους θρησκευτικούς λόγους οι πιο συνήθεις ενδείξεις για περιτομή στην σύγχρονη χειρουργική…