περιβαλλοντική ενσυναίθηση

Καλλιεργώντας στα παιδιά την περιβαλλοντική νοημοσύνη

Απλές καθημερινές κινήσεις με σεβασμό και ευαισθησία για τον πλανήτη Γη