πειθαρχία

Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν το «σωστό» από το «λάθος»;

Το είδος πειθαρχίας ενός γονέα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά εσωτερικεύουν τους κανόνες